Welkom op de site van

Dutch Tube Bending Association

Dutch Tube Bending Association

Dutch Tube Bending Association (DTBA) is een branchegroep die gelieerd is aan de Koninklijke Metaalunie en verenigt ondernemingen die als hoofdactiviteit het buigen of walsen van metalen buizen of profielen hebben. Ook niet-Metaalunieleden kunnen lid zijn van DTBA.

Buitengewone leden zijn bedrijven die nauw met de branche zijn verbonden, zoals leveranciers van buigmachines, buiggereedschappen, automatisering en buizen/profielen.

Doelstelling

DTBA wil de specifieke collectieve belangen behartigen van de aangesloten leden die in de genoemde branche werkzaam zijn. Het opzetten en behouden van scholing, het verbeteren van de bedrijfsvoering, het bevorderen van technologische ontwikkelingen en het versterken van de marktpositie staan hierbij centraal. De branchegroep zal met name eigen activiteiten ontwikkelen en zal daarnaast open staan voor samenwerking met relevante organisaties en instituten.


Bookmark and Sharewwwop deze site